“Samenvoegen en vergroten” te Rotterdam

In het algemeen geldt dat de huidige woningdifferentiatie van de oudere wijken te eenzijdig en te klein is. Hierdoor verhuizen sociale stijgers of mensen met een toegenomen ruimtebehoefte noodgedwongen naar elders. Als het om gehechte eigenaren gaat met een sterke sociale band in de buurt dan is dat natuurlijk jammer. Ook zijn lokale ondernemers vaak gebaat bij een breder gespreide bevolkingsgroep. In Rotterdam is gekozen om het woningaanbod niet middels sloop-nieuwbouw meer differentiatie te geven maar met een actief verwervingsbeleid in de bestaande blokken gecombineerd met een persoonlijke benadering van eigenaren om de kleine woningen te vergroten of samen te voegen. 

Aanleiding hiervoor was het beleid in het kader van het NPRZ (“Nationaal Programma Rotterdam-Zuid”) en de aanwijzing tot zogenaamde “focuswijken”. 

De ambitie is om hier uiteindelijk minimaal 60% van de woningen (thans kleiner dan 75m2) te vergroten. Er zijn meerdere strategieën beschreven om dit doel te verwezenlijken: 

 1. Subsidie verlenen aan particulieren, eigenaar-bewoners en kleine verhuurders; 
 2. Marktinitiatieven faciliteren; 
 3. Samenvoegen en vergroten op initiatief van de gemeente Rotterdam. 

De subsidieregeling om het samenvoegen en vergroten op Zuid voor particulieren aantrekkelijker te maken bestond al langer maar was afhankelijk van veel 'toevalligheden’: de wens om groter te wonen gecombineerd met de mogelijkheid om daadwerkelijk te vergroten of samen te voegen. En daar dan ook de financiële middelen voor te hebben. De subsidiebedragen in de loop van de tijd verruimd tot resp. €35.000,- voor het samenvoegen en €20.000,- voor woningvergroting in de tuin of op het dak.    

Voor de strategie ‘samenvoegen en vergroten op initiatief van de gemeente Rotterdam’ is het voornemen in 2019/2020 als volgt: In enkele aangewezen blokken wil men zoveel mogelijk woningen samenvoegen of vergroten zodat de oppervlakte van de woningen groter wordt dan 85m2. Dit kan op twee manieren: 

 1. Eigenaren voegen zelf samen eventueel met behulp van subsidie van de gemeente; 
 2. De gemeente koopt zelf woningen aan en faciliteert samenvoeging of vergroting van de woning(en).  

De aangekochte woningen worden weer verkocht aan een geïnteresseerde buur of, bij setjes, aan een nieuwe eigenaar en met subsidie en begeleiding samengevoegd of vergroot. 

Tijdpad

In oktober 2019 startten we met onze werkzaamheden voor het woningprogramma “samenvoegen en vergroten op Zuid” in opdracht van de gemeente Rotterdam. Na ruim een jaar hebben we met 75% van alle betrokken eigenaren, huurders en VvE-beheerder contact gehad en is de voorkeur geregistreerd. De realisatie om tot vergroting of samenvoegen te komen blijkt om meerdere reden een langdurig proces. Na gebleken interesse tot verkoop aan de gemeente kan taxatie van de woning plaatsvinden en start de onderhandeling tot aankoop. Voordat de woning daadwerkelijk beschikbaar is kan enige tijd in beslag nemen, men verhuisd niet makkelijk. Tevens zijn veel van de, door de gemeente Rotterdam, aangekochte woningen verhuurd. De besprekingen met huurders zijn intensief en langdurig.  

Omdat er meestal sprake is van een woning in een Vereniging van Eigenaren moet er voor plannen toestemming komen in een Algemene Ledenvergadering.  

Inmiddels gaan veel van de gesprekken over het voorbereiden van daadwerkelijke uitvoering. Omdat de betreffende woningen vrijwel altijd in Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn opgenomen is overleg met de andere eigenaren en de VvE-beheerder noodzakelijk. Toelichting op het gemeentelijk programma en voorbereiden van toestemming door de VvE vindt plaats in de Algemene LedenVergadering (ALV). De frequentie hiervan is echter laag. Hier worden ook de afspraken vastgelegd en de wijziging van de splitsingsakte besproken. 

Het blijkt, om meerdere redenen, een proces met een lange looptijd, gelukkig is daar in de opzet van het programma rekening mee gehouden. 

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam 

Rol Urbannerdam 

Onze inzet begon met het opstellen van een Plan van Aanpak van de werkzaamheden door Urbannerdam. Onze aanpak in het werkgebied onderscheid zich door: 

 • Een directere, persoonlijke benadering van alle woningeigenaren en huurders, 
 • De mogelijkheid tot aankoop van de woning door de gemeente Rotterdam, 
 • Opvolging en begeleiding door een gemeentelijk expertteam: makelaars, architect 

Wat doen we precies:   

 1. Analyse eigendomsverhoudingen en (VvE-)beheer,  
 2. Individuele benadering betrokkenen (brief, aanbellen, gesprek)  
 3. Voorlichting over de achtergrond van het project, het tijdspad 
 4. Inventarisatie voorkeuren (Niet, Meedoen, Verkopen)  
 5. Opvolging naar verantwoordelijke (makelaar, architect)  
 6. Begeleiding VvE (beheerder, ALV, wijziging splitsingsakte)  
 7. Monitoring voortgang, opvolging  
 8. Bedenken van “creatieve” oplossingen tbv resultaat (doorstroming, uitwisseling, pakketverkoop, anders)  

Urbannerdam helpt bij een eerlijke huurprijs en het verduurzamen van woningen

Urbannerdam is hét adviesbureau als het gaat om het verbeteren van woonomstandigheden. Het huurteam van Urbannerdam helpt huurders bij een eerlijke huurprijs en een veilige woning. En onze adviseurs begeleiden bewoners en VvE’s in keuzes om hun woning te verduurzamen. Zo kan iedereen prettig en eerlijk wonen in Nederland.

Urbannerdam

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op social media:

Ga direct naar:

Urbannerdam is onderdeel van Steenvlinder. De woon-, en huurteams zetten zich in op het verbeteren van woonomstandigheden zodat iedereen prettig en eerlijk kan wonen in Nederland.

© 2015 - 2022 Copyright | Privacyverklaring